Menighedsråd

  Britta Nielsen
Formand
98 83 41 32
60 61 98 52
nakkebjerg@os.dk
    Inge Bech Hansen
Næstformand
23 31 48 53
ingebechhansen@gmail.com
             
  Egon Nielsen
Kasserer
98 83 41 32
nakkebjerg@os.dk
    Anne Skovsgaard
Kontaktperson
98 83 40 37
skovsgaard75@hotmail.com
             
  Uffe Skøttrup
Kirkeværge
98 83 16 50
25 73 16 50
auskoettrup@hotmail.com
    Søren William Larsen
Medlem
98 95 40 75
             
  Anita Louise Tranbjerg
Medlem
    Anne Birgitte Vadsholt Christensen
Medlem
             
  Emma Katrine Lyng Svensson
Medlem
    Ann Sofi Lægsgaard Andersen
Sognepræst
98 83 19 70
asla@km.dk