Jerslev-Hellum-Mylund sogne

Til forsiden

Kalender -det sker

 

 
 

Seneste Nyt

Kontoret

Adresseliste

Links

 

KIRKEN
Gudstjeneste
Dåb
Konfirmation
Bryllup
Begravelse
Præsten
SOGNELIV
Koncerter og Kunst
Børne-Ungdomskor
Spejder
Kirkekor
Kirkeligt Samfund
Litteraturkredsen
Besøgstjenesten
SOGNE
Historie
Menighedsråd
Kirkegårde
Diverse
Arkiv
Kontoret ligger i præstegården

Borgergade 34, 9740 Jerslev

Tlf. 98 83 19 70 - Fax 98 83 19 71

Præstens mail

Sognepræst Ann Sofi Lægsgaard Andersen træffes ikke mandag

Præstens Sekretær: Tenna Lyng Svensson

Privat mail: e-mail

Kirkegårdenes kontor

Klik her


Sådan gør man - en praktisk vejledning

Fødsel

Skal meddeles præsten senest 14 dage efter fødslen. Fødselsanmeldelse medbringes. Den får man som regel udleveret på sygehuset, men den kan også fås hos præsten eller hentes via dette link: Klik her

Er forældrene ikke gift og ønskes fælles forældremyndighed, kan der afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring sammen med fødselsanmeldelsen. Om fælles forældremyndighed se dette link: Klik her

Navngivning

Ifølge dansk lov skal et barn være navngivet inden det bliver seks måneder. Hvis man ønsker navngivning uden dåb, sker det ved at anmelde det på en blanket som kan fås hos præsten eller hentes via dette link: Klik her

Kirkelige handlinger

Links til andre steder på denne hjemmeside: Dåb / Konfirmation Bryllup 

  Dødsfald

Præsten står til rådighed med hjælp og vejledning ved ethvert dødsfald i sognet (i ferier o. lign. henviser præstens telefonsvarer til anden præst). Man er altid velkommen til at henvende sig også lørdag/søndag, - da mandag er præstens fridag kan man risikere, at hun ikke træffes den dag. Et dødsfald skal anmeldes senest to hverdage efter på en blanket som fås hos præst eller bedemand, og om man altid kan få hjælp til at udfylde.

  Link til andet sted på hjemmesiden: Begravelse og salmevalg

Indmeldelse / Udmeldelse af Folkekirken

Er man døbt og har meldt sig ud af kirken, kan man blive genoptaget ved at henvende sig til en præst. Er man ikke døbt, kan man uanset alder altid optages i kirken ved at blive døbt. Det sker ved at henvende sig til præsten og finder sted efter nogle samtaler om dåbens indhold alt efter behov. 

Ønsker man ikke mere at være medlem af kirken, kan en udmeldelsesblanket fås hos præsten. Jeg står altid til rådighed for en samtale, hvis man føler behov for en snak om sine bevæggrunde til at melde sig ud. Det er vigtigt at være opmærksom på at en udmeldelse af kirken i begravelsesloven også tolkes som et ønske om at være fri for kirkelig medvirken ved sin begravelse, og det vil derfor være en rigtig god ide at tale med sine kære om, hvordan man ønsker tingene ordnet i stedet for.

Navneændring

I forbindelse med at al kirkebogsføring nu sker i det der kaldes DNK – Den nye kirkebog – og det hele foregår via computer er reglerne om navneændring blevet lavet om, sådan at man nu skal henvende sig i det sogn, hvor man bor. Man kan altid ringe til præsten for at få vejledning om hvorvidt den navneændring man ønsker sig kan lade sig gøre. Blanketter kan fås hos præsten eller via dette link: Klik her

Min attest er blevet væk

Nye attester fås efter de nye regler ved henvendelse til præsten hvor man bor. I 2004 blev det efter en sag på Ekstrabladets forside indskærpet at vi altid skal forlange billedlegitimation, når folk henvender sig for at få en ny attest.

  Slægtsforskning

De oplysninger vi som præster har adgang til via kirkebøgerne er underlagt tavshedspligt, det betyder at vi ikke må give oplysningerne til andre end folk selv og eventuelt til slægtninge i lige linie (altså forældre eller børn). Kontrabøgerne (kopi af kirkebogen) afleveres på landsarkivet i Viborg når alle oplysninger deri er over 30 år og her har man mulighed for at søge efter oplysninger. Prøv dette link: Klik her

Samtaler med præsten/besøg af præsten

Grundene til at ønske en samtale med mig kan være mange. Skilsmissetanker, alvorlig sygdom, sorg, spekulationer over små og store ting, tanker om livet i det hele taget – uanset hvad det er man gerne vil tale med mig om, er man velkommen til at ringe og lave en aftale. Jeg kommer gerne ud – men har også et dejligt og ugenert samtalerum her. Vil man gerne til alters og er forhindret i at komme til kirken, er man også altid velkommen til at lave en aftale.

Til sidens top