Jerslev-Hellum-Mylund sogne

Til forsiden 

Kalender -det sker

 

ARKIV

Seneste Nyt

Kontoret

Adresseliste

Links

 

KIRKEN
Gudstjeneste
Dåb
Konfirmation
Bryllup
Begravelse
Præsten
SOGNELIV
Koncerter og Kunst
Børne-Ungdomskor
Spejder
Kirkekor
Kirkeligt Samfund
Litteraturkredsen
Besøgstjenesten
SOGNE
Historie
Menighedsråd
Kirkegårde
Diverse
Arkiv

25 år i Hellum menighedsråd ….

 

 Første søndag i advent er det 25 år siden Lis Andersen trådte ind i Hellum Menighedsråd, med otte timer i stalden om dagen og hus og hjem og skolebørn, var der ikke tid til så meget udadvendt aktivitet som siden blev kendetegnende for Lis, men hun tog med glæde imod nabo-konens opfordring om at træde ind i rådet – og sidder nu i dag og undrer sig over, at der allerede er gået 25 år.

Lis har taget imod mange udfordringer og lavet mange ting i mange sammenhænge, men menighedsrådsarbejdet blev det sted hvor hun fandt ro i sit arbejde. Hun kendetegner rådsarbejdet i Hellum som præget af harmoni og ro – og meget lidt der har været stridigt.

Vi sidder en grå oktoberformiddag i Lis’ hyggelige og varme stue og snakker om de 25 år over en kop kaffe. På spørgsmålet om hvad der er den største forskel mellem dengang og nu, falder svaret uden betænkning: Papirdyngerne.

På godt og ondt, engang imellem i dag kan de mange breve godt føles lidt overvældende, til gengæld er hele menighedsrådet meget mere med i alting i dag. For 25 år siden blev der ikke sendt dagsordener ud og menighedsrådet var mere eller mindre præst og formand, sådan var traditionen dengang.

Efter otte år blev Lis menighedsrådsformand efter Herluf Olesen, et hverv hun har bestridt lige siden.

Da Lis var helt ny i menighedsrådet var hun som noget af det første med i landsretten i Viborg, hvor menighedsråd og kommune fik medhold i at de måtte bygge kapellet, sådan som det nu ligger ved kirken.

Dengang måtte menighedsrådene også spare op uden at det hele blev taget af provstiets fælles kasse og der blev over en del år sparet op til at restaurere kirkens orgel og vestmuren som var i meget dårlig stand. I 1993 blev kirkens smukke gamle kalk restaureret og lueforgyldt af sølvsmed Bent Exner. Omkring den tid blev der også lavet nyt kort over kirkegården og nye kirkegårdsvedtægter med et område til plænebegravelser.

Lis blev fejret i Hellum Kirke første søndag i advent

 

Det var en helt særlig oplevelse, da Kirkehuset blev købt, hele rådet var aktiv i at restaurere det – en malede, en lavede skabe, en syede gardiner. Og efter at have holdt møder – først på kroen, siden på den gamle skole og rundt om i private hjem, er det rart for både menighedsråd og menighed at vi har vores rare samlingslokale, og også at huset kan fungere som velfærdsbygning for graveren.

Endelig har vi så fået stenalteret og det nye knæfald skabt af Erik Heide efter mange års arbejde og samtale om hvad vi skulle. ”Det har gjort så meget for kirken” siger Lis, der synes det er en stor og vigtig ting at menigheden har taget så godt imod det nye.

”Når man tænker på det beskedne budget Hellum Kirke har, er der sket meget over årerne,” siger Lis.

Lis har været med til at ansætte to præster – og har været glad for samarbejdet med de tre præster hun har siddet i menighedsråd med – ligesom hun nyder at der er så godt et samarbejde mellem de tre menighedsråd. Hun har altid i sin tid i menighedsrådet været fortaler for et tæt samarbejde mellem kirke og skole, og påskønner at det er en af de ting, der har nydt fremme de senere år.

Hun nævner også den årlige børnegudstjeneste i Hellum og koncerterne som ting der er vigtige for kirkens liv, ligesom det at der tiere er sager omkring indholdet i tingene oppe til drøftelse i menighedsrådet. 

Lis ser fortrøstningsfuldt på fremtiden: ”Der er gode nye kræfter i menighedsrådet nu, det er dejligt vi er et fællesskab om at tage vare på vores kirke.”

Med dette lille billede af et engageret menneske, der i sin lyst til arbejdet og sit gå-på-mod altid skaber gode samarbejdsrelationer og glæde omkring sig, skal der herfra på mine og menighedsrådets vegne lyde en stor tak til Lis Andersen for 25 års god indsats for Hellum Kirke, og hjertelig til lykke med jubilæet.

Hanne Svensmark

 

 

 

Til sidens top