Jerslev-Hellum-Mylund sogne

Til forsiden

Kalender -det sker

Svar om dåb

 
ARKIV

Seneste Nyt

Kontoret

Adresseliste

Links

 

KIRKEN
Gudstjeneste
Dåb
Konfirmation
Bryllup
Begravelse
Præsten
SOGNELIV
Koncerter og Kunst
Børne-Ungdomskor
Spejder
Kirkekor
Kirkeligt Samfund
Litteraturkredsen
Besøgstjenesten
SOGNE
Historie
Menighedsråd
Kirkegårde
Diverse
Arkiv

Til

Biskop Søren Lodberg Hvas

Jerslev, 24. september 2005

 HØRINGSSVAR VEDRØRENDE BERETNING

fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe

OM DÅB

Vi har i de tre menighedsråd med glæde taget imod udfordringen til at studere og kommentere beretningen omkring dåb.

Vi anerkender processens formål, at gøre lovgivningen omkring dåb tidssvarende – og også at tydeliggøre dåbens indhold i vores samtid.

Dog finder vi det gennemgående dybt problematisk at betænkningens anbefalinger ikke rummer nogen overvejelser over, hvordan man betragter økonomien i de mange nye tiltag.

Det er jo ikke svært at være enig i at mere og bedre undervisning er en god ide, men det er jo også et faktum at det vil kræve ressourcer, enten via en omprioritering af de penge vi har til rådighed eller af medarbejdernes tid og altså dermed af hvilke opgaver der så ikke skal løses - eller ved tilførsel af flere penge.

Vi underkender på ingen måde værdien af frivilligt arbejde, men i landsogne som vores er det meget urealistisk at der kan findes frivillige undervisere som kan bære sådanne ting kontinuerligt. Det er også urealistisk at anvende mere af præstens tid på disse ting uden hans eller hendes opgaver bliver grundlæggende omdefineret.

Derudover ser vi et problem i hensigtserklæringen om at undervise dåbsforældre i at give dem pædagogiske metoder til at opdrage deres børn kristent, ikke i hensigten, men i at finde de medarbejdere, der har indsigten og evnerne til at løfte denne opgave på ordentlig vis.

Det ville være en god ide hvis beretningen enten indeholdt mere konkrete anvisninger på hvordan vi ressourcemæssigt finder rum til de nye opgaver – eller var lidt mere ydmyg overfor hvad der er kræfter til under de nuværende betingelser.

I udkastet til anordning har vi en kommentar til § 1 stk. 2 om at dåben bør ligge ved søndagsgudstjenesten, i landsogne som vores er det reglen og det fungerer normalt fint og er til glæde for alle. Men vi efterlyser en formulering der rummer at det ikke er vilkårene alle steder. I bykirker med mange dåb kan en særskilt lørdagstjeneste nemt give langt bedre mening – også indholdsmæssigt – end at alle dåb her partout skal presses ind i højmessen og det skal betragtes som det fineste.

Vi går ud fra at det er den gamle og smukke tanke om at dåb også er en fremstilling af barnet i menighedens midte der ligger bag ønsket om at fastholde søndagen som det ’rigtigste’ dåbstidspunkt, men vil gerne have en formulering der har bedre plads til mangfoldigheden.

Udfra samme tanke bør det overvejes hvordan man gør tanken med fremstilling som nævnt i §4 stk. 2 lettere tilgængelig, så forældre til nød- eller hjemmedøbte børn reelt kender muligheden.

I vejledningen omkring barnedåb finder vi det lidt stødende at det skulle være nødvendigt at påpege præsten ikke må sjuske sig gennem dåbshandlingen, da det bør være en selvfølgelig forudsætning for at vedkommende er værdig til at bestride sit præsteembede.

I håbet om at vores svar kan inspirere til en opstramning og lidt mere klarhed på de punkter vi har påpeget.

Således tiltrådt af

Mylund Menighedsråd 7. sep. 2005

Jerslev Menighedsråd 14. september 2005

Hellum Menighedsråd 22. september 2005

 Venlig hilsen

På rådenes vegne

Sognepræst

 Hanne Svensmark

 

Til sidens top