Jerslev-Hellum-Mylund sogne

Kirkebladet

Kalender -det sker

Seneste Nyt

- Syng dig glad :) Kom og vær med i et af kirkens kor - kontakt organisten...
 

Forsiden

Kontoret

Adresseliste

Links

Facebook

KIRKEN
Gudstjeneste
Dåb
Konfirmation
Bryllup
Begravelse
Præsten
SOGNELIV
Koncerter og Kunst
Børne-Ungdomskor
Spejder
Kirkekor
Kirkeligt Samfund
Litteraturkredsen
Besøgstjenesten
SOGNE
Historie
Menighedsråd
Kirkegårde
Diverse
Arkiv

Seneste Nyt...

Kyndelmisse "Den nat af alle nætter"

Mange havde fundet vej i januars mørke for at være med til at fejre kyndelmisse i Mylund kirke. Og det blev en rigtig fin og stemningsfuld lysmesse med stort engagement fra kirkernes kor og musikere, godt hjulpet på vej af levende lys og farvet lys i kirken. Smukke salmer og korsange, der passede til bibellæsningerne. Børnekoret havde fået til opgave at hente lys fra alteret og sprede det levende lys i kirken, hvilket de gjorde med stor omhu. Peter Schaksen indledte sammen med Karin Bienz på tværfløjte gudstjenesten med salmen "Mit hjerte altid vanker"  i et smukt arrangement af Ivar Mæland.

Tenna Lyng Svensson havde til tjenesten sammensat et farverigt lysshow

Gudstjenesten blev afsluttet med "Den dag af alle nætter"som voksenkoret og Peter Schaksen sang.

Efter gudstjenesten blev der serveret pandekager og the og kaffe til alle. Og det var en god anledning til at få en snak med hinanden.

Medvirkende: Kirkens Voksen- og B&U-kor under ledelse af kirkens organist medvirkede sammen med sangeren Peter Schaksen, guitar Mikael Sørensen, kontrabas Dagmar Hansen, tværfløjte Karin Bienz og på klaver Carsten Kær Nielsen. Efter gudstjenesten serveredes der pandekager i våbenhuset. kirkesanger Tenna Lyng Svensson der også var med til at lave lys og Liturg Ann Sofi Lægsgaard Andersen.

Se programmet for kyndelmissen her...

Film i kulturkirkenEn tirsdag i januar samledes en flok i Mylund kirke for at se spillefilmen om Luther. Efterfølgende var der kaffe og lejlighed for at tale om filmen.
 

Jul på Rosengaarden

Ved julegudstjenesten medvirkede kirkens Børne- og Ungdomskor og ønskede alle beboerne en glædelig jul.

Skolens juleafslutning

Skolerne var med til julegudstjeneste sidste skoledag før jul i Jerslev kirke, hvor Børne-og Ungdomskoret optrådte for deres skolekammerater og lærere.

Julekoncerten silver 2016

"Englene sang fra det høje"

Årets julekoncert blev en stor succes. Kirkens voksenkor kunne fejre sit 25 års jubilæum og havde fået en gave fra forningen Tusindfryd. Gaven blev præsenteret ved koncerten i form af nye skjorter til herrerne og sweatshirts til damerne med folkekirkens logo. Mange havde fundet frem til denne begivenhed, så kirkens pulpitur, orgelrum og sideskib måtte tages i brug.

Koncerten indledtes med en musikalsk gave til koret fra kirkens musikere og sanger Peter Schaksen, der sang: Den nat af alle nætter, skrevet af biskop Henning Toft Bro og musik af Helge Engelbrecht. Netop denne sang har været på korets ønskeliste over sange, de gerne ville synge igen. Derefter var der luciaoptog med kirkens Børne- og Ungdomskor. De fyldte kirken med deres sang og lys i denne mørke vinternat. Derefter sang alle kirkens kor Danmarks nye julesang "Hvad er det der gør jul til noget særligt" i et arrangement af kirkens organist.  Så var det tid til fællessang med den skønne sang "Der er noget i luften", som blev ledsaget af cornetisten Rene Olesen.

Det gjorde stort indtryk på koret, at kirkens tidligere organist Grethe Klyver Christensen og hendes mand Mogens Christensen (tidligere kirkesanger ved kirkerne) var mødt frem for at høre koret og fejre deres 25 års jubilæum. Koret havde forberedt sig med klassiske julesalmer i arrangement af Morten Ahti. Og en gammel melodi til "Glade Jul" var fundet frem med melodi af A.P. Berggren, som koret har været meget glad for at synge. Satserne blev fremført med stor overbevisning og tilhørerne kvitterede med applaus.

Derefter holdt kirkens organist og korleder en kort tale og havde taget en gave med, som alle kunne tage del i, nemlig en julesang. Kirkens børnekor havde til lejligheden pyntet deres kortrøjer med sølvglans for at fejre jubilæet og uddelte denne sang til alle koncertgængere: "Du dejlige grønne træ, goddag", som blev sunget på melodien "Det er så yndigt at følges ad".  Koncerten afsluttedes med salmen "dejlig er jorden" og en takketale fra menighedsrådsformanden til korene og Grethe Klyver Christensen, der kvitterede med en gave til koret.

1. søndag i advent

 

Den sidste søndag i november blev en meget smuk og solbeskinnet dag i Vendsyssel. Menighedsrådsformanden bød velkommen til gudstjeneste i Jerslev kirke og et nyt kirkeår begyndte. Det blev også dagen, hvor vi fik præsenteret det nye menighedsråd, der tiltrådte denne dag. Dagen blev fejret med en fromesse i Jerslev Kirke, hvor et velsyngende kor sang for på adventstidens skønne salmer. Organisten indledte højtidligheden med at synge Nordnorsk Julesalme. Kirkekoret var tidlig på færde denne morgen og og havde forberedt et postludie og vi fik glæden af at høre Anne Linnets "Størst af alt er kærlighed" som postludie. Og til tonerne af Anne Linnets sang hilste dagens præst Ninni Gjessing på alle de fremmødte efter tjenesten. Efter gudstjenesten kunne man nyde en kop kaffe i våbenhuset.

 

Ungdomskoret på korstævne i Ålborg

En lørdag i november tog kirkens ungdomskor på korsævne i Gistrup kirke sammen med 107 andre nordjyske korsangere. Det blev en rigtig fin dag, hvor de blev undervist af domorganisten Henrik Skjærbæk fra Haderslev domkirke. Defik en rigtig god oplevelse og fik nye sange med hjem i kormappen.

"Fyld kirken 2016"

Sidste søndag i september fejrede Jerslev kirke høstgudstjeneste under mottoet "Fyld kirken" Det lykkedes med at få 240 kirkegængere i kirke der fik en utraditionel oplevelse med bl.a. ikke mindre end 4 prædikanter, - en samtaleprædiken og dans og korsang og nedfaldende blade fra pulpituret i kirken. Kirken var blevet flot pyntet op af den lokale 4H afdeling, og spejderne deltog også og havde forinden gjort fin reklame for gudstjenesten i byen med trommer mm.

Lokale veteran traktor/bil-ejere ankom til kirken med deres køretøjer. Når man ankom til kirken blev man mødt med dejlig musik af Rene Olesen på cornet i våbenhuset.  

 Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe og kage i kirken og udenfor kunne man bage sno brød og male sit eget mel. Der blev arrangeret orienteringsløb på kirkegården og udenfor kirken, der var auktion over medbragte hjemmelavede marmelade og andre høstprodukter .

Der blev arrangeret rappelling ned ad kirkens tårn. Som en overraskelse havde den lokale Tusindfryd en gave med til koret til at købe nye trøjer / som blev overrakt efter gudstjenesten.

 

Høstgudstjeneste i Mylund kirkeVed Høstgudstjenesten i Mylund kirke blev høsten blev sunget af kirkens voksenkor der nu er vokset til 20 sangere. Det blev en festlig gudstjeneste med masser af dejlig høst musik. Bl.a. præsenterede koret to nye sange ved gudstjenesten.

Koncert med højt niveau

Det blev en koncert med stor teknisk formåen og en musikalitet lang over det normale. Med både store klassiske værker og små perler fra den klassiske musiks verden. I pausen kunne man få en forfriskning i den fine sommernat og dele sine oplevelse med hinanden. Mange tilhører synes de havde fået en oplevelse udover det sædvanlige. Så stor tak til de to musikere for at have givet os denne oplevelse.

 

Markedsgudstjeneste

Igen i år var kirken med på Jerslev marked, hvor gudstjenesten blev afholdt i markedsteltet. Kirkens kor medvirkede og sang bl.a. Anne Linnets sang "Størst af alt er kærlighed" inspireret af Paulus' Første Brev til Korintherne kapitel 13. Inden gudstjenesten var gratis morgenmad til alle fremmødte.

Taizé-gudstjeneste i Kulturkirken


                                                                                                                    Foto: Pia Uth

En søndag aften i juni afholdtes der Taizé gudstjeneste i Mylund kirke for første gang, hvor kirkens voksenkor sammen med Jyske Aas motetkor medvirkede.  Det blev en stemningsfuld gudstjeneste med sang, lystænding, musik, bøn,  læsninger mm. Korene havde taget opstilling forskellige steder i kirken, så man kunne opleve sangen flerdimensionelt.

Og fra dagens evangelie kunne man høre "Elsk jeres fjender og bed for dem der forfølger jer" (Jesus i dagens prædiketekst). Med Guds hjælp og hans kærlighed kan tilgivelse finde sted og hadet overvindes. 

En god gudstjeneste med skøn musik, kor og fællessang, der understøttede aftenens fokus på at lade Guds kærlighed præge forholdet til medmennesket! Efter gudstjenesten kunne man få en forfriskning i våbenhuset. Hvor mange gav udtryk for det havde været en speciel og god gudstjeneste, hvor man oplevede et fællesskab gennem sangen, lystænding og bøn, som er noget af det centrale for Taizégudstjenester. Hør en af de sungne sange her på engelsk

Koncert med Voer Cantat i Hellum kirke

Danmarks befrielse fejret 4. maj

4. maj gudstjenesten blev fejret med deltagelse hjemmeværnet og spejederne, der havde taget deres faner med. Gudstjenesten blev en musikalsk en fin oplevelse hvor koret sang "I Danmark er jeg født" og  Lars Busk Sørensen salme "Menneske din egen magt". Desuden sang Peter Schaksen "Har en drøm" af Trygve Hoff og  Svein Gundersen

Årets konfirmander 2016 

Årets første konfirmander I Hellum og Mylund kirker
 


Sidste søndag i april måned afholdtes der konfirmationer i både Hellum og Mylund kirker, hvor Rikke, Frederikke og Christina blev konfirmeret og kunne derfor invitere alle deres venner og familiemedlemmer  med i kirkerne, som de havde lyst til.

 

 

  Lægmandsgudstjeneste i Mylund kirke

2. søndag efter påske blev der holdt lægmandsgudstjeneste, hvor frivillige fra vores sogne stod for gudstjenesten tilrettelagt af vores kirkesanger. Ved gudstjenesten fik koret "Det Jyske Aas Motetkor" sin debut, som er et samarbejde med kirkemusikerne fra Hellevad og Ørum kirker

At få rørt tankerne sammen...

Den første dag i april lokkede med solskin og skyfri himmel, og mange tog imod tilbuddet om at komme i kirke på en helt ny måde. Der var samtaleløb ved Jerslev Kirke for første gang, og det var en stor succes. I alt 15 løbere og tre gående deltagere mødte op til det nye tiltag. Indledningsvist præsenterede sognepræst Ann Sofi Lægsgaard Andersen emnet, tilgivelse, og bagefter var det tid til at finde sammen to og to, helst med samme løbetempo. Ruten var fire-fem kilometer lang, og undervejs i det gode vejr blev der så drøftet store og små udfordringer og tanker omkring tilgivelse.

Flere havde udtrykt bekymring for, om de mon kunne løbe og tale samtidig, men det var ikke et problem, for de store tanker og den livlige snak kunne sagtens fjerne fokus fra ømme ben og trætte lunger. Tilbage i kirken var der frugt og vand klar, og arrangementet var slut kl. 17 som planlagt, så den velfortjente weekend kunne begynde.

”Vi er klar igen næste gang,” lød det fra mange, og det bliver den 29. april kl. 16 – igen en fredag eftermiddag, så weekenden kan komme i gang på en rigtig god måde. 

Hvad er det at møde den opstande mester...

Påskedag blev fejret med en ny påskedug, barnedåb, påskeliljer, salmer og korsange. Gudstjenesten blev indledt med dåbsprocession, orgel og kormusik. Og fællessalmen "Hvad er det at møde..." blev opført som vekselsang med menigheden og kor orgel og solist. Under nadveren kunne man høre koret opføre Merethe Kuhlmans korstykke  "Han er opstanden" og "Lord Hold me now". Og mens koret gik til alters kunne man høre orglet spille "Påskeblomst, hvad vil du her" af Naji Hakim, som er en af vores største improvisatoriske nulevende organister ansat, ved en af de store kirker i Paris "Egelise de la Trininte" og er gæsteprofessor ved Royal Akadamiet for musik i London og underviser ved konservatoriet Natioanal de Boulogne-Billancourt i Paris og laver masterclass i improvisation for organister rundt om i hele verden, bl.a. i Danmark. Hør ham spille sin improvisation over "Påskeblomst hvad vil du her..."  Efter gudstjenesten uddeltes der påskeliljer til alle fremmødte, hvor vi ønskede hinanden glædelig påske.

 

 

Langfredag

Langfredag blev en smuk stemningsfuld gudstjeneste i Mylund kirke, hvor tværfløjtenisten Ann Sofie Olesen spillede stykker af J.S. Bach, Jakob Lorentzen, Gabriel Faure m.fl. sammen med kirkens organist

 

 

 

Palmesøndag

Procession, drama, korsang, barnedåb og en fyldt kirke med fællessange og musik var nogle af ingredienserne til årets indledning af påskeugen. Her blev kirkens nyindkøbte påskedug taget i brug på flere måder, da hele påskens historie gennemspilledes af minikonfirmanderne på denne. Årets minikonfirmander stod for gudstjenesten,  hvor de bl.a. læste bønner meddelelser og uddelte nadverbrød og havde pyntet kirken op. Gudstjenesten handlede om hvad vi kan gøre for at hjælpe andre. Minikonfirmanderne havde i årets forløb arbejdet med Folkekirkens Nødhjælps materiale ”Historier om verdens uretfærdighed. Efter gudstjenesten var de efterfølgende med deres forældre i konfirmandstuen og fejrede afslutningen af deres forløb med pizza, kage og påskeløb. En flot veltilrettelagt gudstjeneste af minikonfirmand underviser og kirkesanger Tenna Svensson.

Konfirmandgudstjeneste i Jerslev kirke.

Året kommende konfirmander stod for en festlig gudstjeneste til Mariæbebudelsesdag i Jerslev kirke. Forældrene til de unge mennesker var indbudt til dagen.  Dagens prædiken var lavet som en dialogprædiken, hvor billedet her er taget. og til at bakke salmerne op havde organisten allieret sig med kirkens voksenkor til synge med på salmerne. Der var stor ros til koret for dets medvirken til gudstjenesten.


 

Klokkeklang - Lyden Af stilhed...

Kulturkirken havde et anderledes arrangement på programmet en søndag eftermiddag, hvor to lydkunstnere Mayaya Schubert og Gert Bach skabte lydlandskaber i Mylund kirke. Gennem lyd skabte de et rum af nærvær og væren. De brugte mange ikke så kendte smukke instrumenter, som kunne bringe vellyd i kirkerummet og afspænding af sindet så man fik lejlighed til at opleve stilhed. De havde medbragt krystalsyngeskåle og metalsyngeskåle, sansula,  som oprindeligt er et afrikansk instrument kalimba og en gong fra Kina samt vindspil fra Frankrig. samt rørklokker fra Tyskland.

Arrangement blev indledt af kirkeklokken, der ringede solen ned som faktisk meget godt illustrerede, hvad der skulle til at ske. Koncerten forløb i 2 afdelinger; den første blev der spillet på syngeskåle ved hjælp af køller og drejepinde, hvor at tonen opstår ved friktion på skålens kant. Lydkunstnerne arbejdede fra to steder i kirken, så man blev omgivet af lyd. Desuden bevægede kunstnerne sig rundt i rummet, så lydene blev meget nærværende og levende.

 Den anden afdeling var med mere rytme, hvor man blandt andet kunne høre instrumentet Sansula, som også blev brugt som et trommeinstrument, Zenko drum og klaver.

Koncerten var kommet i stand ved at den lokale forening Tusindfryd ville støtte kulturkirken i dens arbejde ved at donere 5000 kr. til et arrangement. Efter koncerten kunne man give et bidrag til folkekirkens nødhjælp, hvor der blev givet en fin donation til.

 Til lejligheden blev der uddelt tæpper, så man kunne sidde behageligt eller vælge at ligge sig ned og opleve lydene i rummet og i den indlagte pause, blev der budt på danskvand og tørret frugt og nødder til de 50 fremmødte gæster.

Se flere billeder her...

Se klip fra koncerten her...

Fastelavn - At se eller ikke se...

Teksten om Jesus, der gør den blinde seende, korsang og en kortfilm var nogen af  temaerne for årets fastelavnsgudstjeneste i kirken. Her ses nogen fra menigheden der fik lov at opleve at være blind for en kort stund...

Børnekoret klædt ud i Ninja dragter

"Lyset har så mange farver"

Blåt lys oplyste kirken, mens de over 100 besøgende ankom til kyndelmisse-gudstjeneste søndag aften. Temaet for musikgudstjenesten var Lyset har så mange farver, og kirken skiftede farve i løbet af aftenen med de farvede lamper, der var sat op forskellige steder i kirken. Kor, solister og musikere havde brugt lang tid på at forberede. Nogle i voksenkoret har været med til kyndelmisse i mange år og er meget rutinerede, mens det for nogle i børnekoret var første gang. Organist Jørn Andersen havde sammensat den musikalske del af programmet, mens sognepræst Ann Sofi Lægsgaard Andersen læste bønner og bibeltekster og holdt en smuk prædiken om livets mørke, der bliver oplyst.

Sangerne Peter Schaksen og Nanna Rønne indledte gudstjenesten sammen med Rene Olesen på cornet på nummeret Vitae Lux, Livets lys, mens børnekorsangerne tændte de levende lys i hele kirken med ild fra alterets store lys. Pianist Carsten Kær Nielsen akkompagnerede alle numre, og gudstjenesten sluttede med sangen Spurven sidder stum bag kvist fremført af Peter og Carsten. Herefter serverede menighedsrådet pandekager og kaffe, og mange blev stående eller siddende i kirken længe for at snakke og nyde aftenen.

Se flere billeder her...

Konfirmander overnattede i kirken

En kold weekend i januar overnattede de kommende konfirmander i Jerslev kirke, hvor de i løbet af lørdagen lavede forskellige aktiviteter med bl.a. "Bibelrace" 

Se flere billeder her...

Teatertasken i Jerslev kirke.

Elever fra Toftegaardsskolens 1.- 3. klasser var til teateropførelse i Jerslev kirke med det turnerende teatertasken, der opførte "De hellig tre konger". Det var provstiet, der havde hyret teatergruppen fra Folkekirkens skoletjeneste. 

Julen varer lige til Hellig tre konger...


Hør Biskoppens julehilsen her...

Juleaften 2015

Mange var taget til sognenes kirker juleaften for at høre det glædelige budskab. I år kunne man opleve Morten Larsen på basun ved gudstjenesterne, der ledsagede salmesangen med smukke overstemmer og bl.a. spille musikstykket Vitae Lux. (Livets lys) og i Jerslev kirke kunne man høre sangen "Hvad er det der gør jul til noget særligt?" fremført af Lone Hansen, og kirkesangeren.

Skolens Julegudstjenester i Jerslev kirke

Se flere billeder her...

Kirkernes B&U kor medvirkede ved skolens juleafslutning i kirken, hvor de bl.a. sang vindersangen fra P2' julesangkonkurrence 2015

"Hvad er det der gør jul til noget særligt?"

Julekoncerten "Kimer I klokker".

Julen blev sunget ind i Jerslev kirke 2. søndag i advent, hvor alle kirkens kor medvirkede sammen med sangerne Gitte Christensen, Peter Schaksen samt Carsten Kær Nielsen på klaver og Rene Olesen på cornet. Mange var mødt frem trods den hæsblæsende storm. Efterfølgende var der stor ros for en stemningsfuld og smuk julekoncert.

Koncerten indeholdt nyere nordiske sange i danske oversættelser fortolket af sangeren Peter samt sange af Arne Andreasen. Under koncerten kunne man opleve og høre gregoriansk sang suppleret af klokker og kalimba. Desuden kunne man høre pilgrimslæsninger skrevet af den norske prinsesse Märtha Louise, fremført af Birgit Dinesen.

Hodie Kristus natus est: 
Hodie Salvator apparuit: 
Hodie i terra canunt Angeli, 
laetantur Archangeli 
Hodie exsultant begrundes, 
dicentes:. Gloria i excelsis Deo 
Halleluja.

I dag blev Kristus født: 
I dag åbenbarede Frelseren sig. 
I dag synger englene på jorden, 
og Ærkeengle glæder sig. 
I dag jubler de retfærdige og siger: 
Ære være Gud i det højeste. 
Halleluja.

Afskeds reception

En mandag i december tog vi afsked med vores medarbejder på kirkegården Peter Larsen, der afsluttede sin EGU-uddannelse hvor han modtog sit eksamensbevis overbragt af Lone Kronborg hans uddannelsesvejleder. Vi takker for et godt samarbejde og glade for at vi kan være med til at kunne uddanne unge mennesker.

Ungdomsprovstigudstjeneste "På Herrens Mark"

Hvem er du næste for?

Det spørgsmål stillede de unge hinanden ved to ungdomsgudstjenester i Mylund Kirke

I alt deltog 250 mennesker i de to ungdomsgudstjenester, som en flok unge og ”nogen med kørekort” havde brugt weekenden på at lave. 

Temaet for weekenden var ”Hvem er din næste” – med lignelsen om Den barmhjertige samaritaner som udgangspunkt.
Med historien som inspiration havde de unge selv lavet et særdeles aktuelt dramastykke, som handlede om hvordan en skoleklasse tog imod et par nye elever, flygtninge fra et land i krig. Her blev det helt tydeligt at man når meget længere ved at tale med hinanden – end ved at snakke om andre og sprede rygter.

Konfirmanderne fra en række sogne var med til gudstjenesten På Herrens Mark – og de havde lært salmerne hjemmefra og de sang godt med sammen med et dygtigt ungdomsband, med kirkemusiker Jens Nielsen som dirigent.

Hvem skal du være næste for? – sådan spurgte præsten Ann-Sofi i sin prædiken. Hun udfordrede de unge ved at fortælle, at vi har ansvar for hinandens liv og glæde. Mon ikke budskabet nåede de unge? I hvert fald klappede de af prædikenen, ligesom der var applaus til salmesangen, dramastykket og korets medvirken!

Efter prædikenen myldrede de unge rundt i kirken. Èt sted kunne man tænde et lys for en man holder af. Et andet sted kunne de lave et ”næste-armbånd” og et tredje sted kunne de skrive en bøn på en seddel. Bønnerne blev så læst højt ved afslutningen af gudstjenesten.

Se flere billeder her...

Nye Venner

En flok af de unge havde været på lejr i kirken fra lørdag til søndag. Anton Vejby, 13 år fra Brønderslev fortæller at det fedeste ved lejren har været at få nogle nye venner og så har de også fået god mad! Kirstine Bak fra Hjallerup skal være med til at synge og lave drama. På forhånd havde hun håbet på at det ville blive hyggeligt – og forventningerne blev indfriet – bl.a. med nogle nye venner.

Kirstine Sigsgaard fra Brønderslev nød også at møde nye mennesker. Hun styrede lys og projektører – og var med til at skabe den smukke stemning i kirken.
I stearinlysenes skær og med en smuk stjernehimmel -  lavet af projektørerne i korbuen, sluttede gudstjenesten med fællessang af den gamle salme ”Sig månen langsomt hæver”. De unge sang godt med på salmen, som på fornem vis rummede hele gudstjenestens tema: Hvem er du næste for? Hvad gør du for dit medmenneske?

                                                                                                 
 Tekst: Pia Uth.

Børnekoret på korstævne i Hasseris kirke

En lørdag i november drog 5 piger fra kirkens børnekor på tur til Aalborg, hvor de sammen med ca. 120 børn fra Aalborg Stift sang populære sange, der handlede om bl.a næstekærlighed, om at tro på sig selv, samt om troen på at noget kan lykkes. De fik en dejlig dag under ledelse af organist Martin Kjeldgaard fra Vodskov kirke og skønne sange med hjem.

Korworkshop og koncert med Joachim Hejslet og
Arne Andreasen med band.

Det blev en skøn dag med dejlig musik og poesi, da Joachim Hejslet brugte en lørdag sammen med kor fra Brønderslev provsti og fra Vejgaard kirke. Korene blev præsenteret for Arne Andreassens sange og musik, som Joachim præsenterede på en meget overbevisende facon. Dagen mundede ud i en fælleskoncert hvor Arne Andreasen selv kom forbi med sit orkester bestående af Samuel Hejslet saxofon,   Jane Wind sang. Der var stor ros til orkestret og til Joachim Hejslet for en meget vellykket dag

.

Klip på billedet og oplev lidt af stemningen fra koncerten...

Dans, sang, tegnefilm, skuespil og musik ved
"Fyld kirken"

Høstgudstjenesten i Jerslev kirke blev et flot stort arrangement i smukt dejligt solskinsvejr tilrettelagt af lokale frivillige. Den lokale 4H afdeling havde pyntet kirken smukt med blomster, neg, frugt og grøntsager. Når man ankom til kirken blev man mødt af smukke røde heste (traktorer) samt med dejlig sang og musik i våbenhuset, af Alma-band og samt Rene Olesen, der spillede cornet.

Ved Gudstjenesten blev kirkens nye børnekor præsenteret. som spillede på vindklokker og spredte efterårsglæde og blade ud fra pulpituret, mens de sang.  Til dagen præsenterede korene et nyt qoudlibet over Høstsangen "Halleluja for høst" arrangeret af kirkens organist. Salmesangen blev ledsaget af cornet ved Rene Olesen. Og da fællessangen "Marken er mejet" blev sunget, optrådte kirkens B&U kor samt voksenkor med ledsagende dans.  To lokale lavede et skuespil fra kirkens prædikestol.

Se flere billeder her...

Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe og kage og udenfor kunne man nyde pandekager og saft lavet af den lokale 4H afdeling i det skønne vejr. På kirkegården var der arrangeret orienteringsløb med forskellige poster. Ved gudstjenesten blev der samlet ind til flygtninge og Shebabørn. Tak til alle for jeres indsats at det lykkedes at lave en festlig dejlig gudstjeneste i Jerslev kirke. 

Høstgudstjeneste i Mylund kirke

 

Ved årets høstgudstjeneste i Mylund kirke medvirkede kirkens voksenkor og der blev holdt barnedåb. Kirken blev fyldt, så sideskibet måtte tages i brug af kirkens kor. Koret præsenterede en ny høstsang "Halleluja for høst" af organist Hanne Jespersen. Efter gudstjenesten blev serveret kage og kaffe i kirkens våbenhus.

Ved gudstjenesten, blev der indsamlet midler til for del for den aktuelle flygtningekrise og shebabørnene. Ved gudstjenesten blev der på biskoppens opfordring oplæst følgende bøn: 

 Barmhjertige Gud Du er vores tilflugt og styrke, altid en hjælp i nød og ulykke. Vi beder for de mange, der er på flugt. Deres øjne beretter om faldne byer og hjem i ruiner. At de står her hos os, fortæller om huse langt væk, som nu er tomme og forladte. Enhver flygtning bærer på et savn, og går en usikker fremtid i møde. Gud hjælp os med at møde dem med venlighed. Lad os sammen glæde os over, at de er reddet ud af krigens vold. Vær med vores politikere, politiet og alle, der har et ansvar for at tage hånd om den svære situation, hvor så mange flygtninge krydser vores grænser. Styrk dem i deres arbejde med at tage vare på vores land og at værne om den, som er svag. Hjælp os, så vi ikke står stumme overfor verdens lidelse, når den møder os i et andet menneske. Dæmp vores fordomme, både mod de fremmede og mod dem, vi er uenige med. Lad dit ansigt lyse over os, så vi får øjne til at se disse flygtninge som søstre og brødre Gud, læg din hånd på os, så vi åbner vores hænder, og hjælper flygtningene med at finde et hjem til ulykken er drevet over. Gud, du er vores tilflugt og styrke. Vær os alle nådig.

Elof Westergaard (biskop for Ribe stift)

Ønsker man at støtte indsamlingen kan man gøre det via

Folkekirkens nødhjælp her...

 Korstart 2015...

Så er den nye sæson for kirkens B&U kor samt voksenkor i gang og det ser lovende ud for alle kirkens kor med mange nye ansigter. Korene glæder sig til at tage del i kirkens høstgudstjenester med fællessang, korsang og musik.

Friluftsgudstjeneste 2. PinsedagDet lovede fint med dejligt solskin og lidt blæst, da der skulle holdes friluftsgudstjeneste ved Hellum kirke. Musikere og kor havde øvet fra morgenen af men da gudstjenesten gik i gang kom regnen og fejringen af gudstjenesten blev flyttet ind i kirken.

Rod i kirkenFor anden gang blev der afholdt arrangement for børnefamiler, der både foregik i kirken og forsamlingshuset op til pinse. Temaet var denne gang var "Ild og luft". Til efteråret er der planlagt endnu et par nye arrangementer både i august og november.

Kristi Himmelfartsdag

Det blev en lidt anderledes gudstjeneste Kristihimmelfartsdag i Hellum kirke, der pga af den festlige årstid blev brugt Den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse og vi lærte en ny smuk melodi til salmen 371 DU fylder mig med glæde som Thomas Uth havde med . Sangen kan høres her:

 Du fylder mig med glæde


Spejdergudstjeneste

I maj måned blev der afholdt spejdergudstjeneste i kirken og barnedåb. Kirkens B&U kor sang med, hvor de 2 piger fyldte kirken med korsang ved hjælp af moderne teknik.

4. Maj

4. maj blev fejret med en festgudstjeneste i Mylund kirke, hvor kirkens kor medvirkede underledelse af Else Højgaard Smidt. Tidligere sognepræst Hanne Svensmark stod for gudstjenesten

Årets konfirmander 2015

Den sidste søndag i april og den første søndag i maj blev der afholdt konfirmationer i alle pastoratets kirker. Her ses konfirmanderne fra Jerslev kirke. I forbindelse med konfirmationen  blev der taget et billede af kirkens præst i Supermand dragt, som er blevet delt på kirkens facebook profil, som har skabt meget omtale.

Læs tv2 omtale her og præstens forklaring på hvorfor...

Langfredagskunst og koncert i Kulturkirken

Det blev en begivenhedsrig påske i sognets kirker med minikonfirmander og B&U kor palmesøndag i Jerslev kirke og skærtorsdag var der aftensgudstjeneste i Hellum kirke, hvor der efter gudstjenesten blev delt mad og vin efter gudstjenesten. Langfredag åbnedes kunstudstilling med en andagtsfuld gudstjeneste med liturgisk orgelmusik ledsaget af Ann Sofie Olesen på tværfløjte. Påskelørdag var der koncert i forbindelse med kunstudstillingen, hvor trioen Englelyd gav koncert. Desuden var genbrugsforretningen Tusindfryd forbi og donerede 5000 kr til Kulturkirkens venner i forbindelse med koncerten. 

Påskemorgen søndag var der Festgudstjeneste, hvor bl.a. kirkens voksenkor medvirkede efterfulgt af 4 konfirmander der skulle døbes. 2. påskedagen var der gudstjeneste i Mylund kirke med Knud Erik Lægsgaard som prædikant.

Foreningen "Kulturkirkens venner" får overrakt 5000 kr. fra genbrugsforretningen Tusindfryd til aktiviteter i kulturkirken ved koncerten påskelørdag.

Se billeder af den udstillede kunst her

Ann Sofie Olesen medvirkede på tværfløjte ved  langfredagsgudstjenesten i Mylund kirke.

 

 

 

Påskens fortælling...

 

Jerslev kirke havde anledning af påsken fået en løber fra provstiet til låns, hvor påskens fortælling var afbilledet.

 

 

Palmesøndag med minikonfirmand og kor

Konfirmandgudstjeneste

Brand i Jerslev Menighedsråds garage.

Ved en reparation af tagrenderne på garagebygningen med svejseapparat gik det helt galt og fik antændt taget under tagpladerne og fik fat i den tjærebelagte tagpap og  bygningens træ konstruktion.Hele taget er brændt og nu skal det vurderes om bygningens murede vægge står til at kunne reddes eller det hele skal rives ned og bygges op igen. Inden branden fik for alvor fat fik graverpersonalet reddet alle maskinerne i bygningen ud og fjernet kemikalier og brændstof. Der var ingen der kom til skade ved branden.

Kyndelmisse 2015

Fotos Chr. Nørgaard

Kyndelmissen i kulturkirken blev i år fejret med en smuk sneklædt kirke og en flot pyntet kirke med lys af Tenna Lyng Svensson. Det blev en fin og smuk musik gudstjeneste med læsningerne og prædiken . I dagens anledning var kirken pyntet med levende lys i og udenfor kirken. Temaet for andagten var lys, som mange af sangene og salmerne handlede om. En af sangene der blev sunget var: Vitae Lux, der handler om Livets Lys og Livets Kraft, der giver os håb og mod og leder os i de kolde mørke vinternætter.

Gudstjenesten blev indledt med børn, der tændte lys i kirkens bænke og i kirkens moseeg (lysglober) ledsaget af tekstlæsning og lydkulliser lavet af Carsten Kær Nielsen og kirkens organist på klangskåle og div. instrumenter. Peter Schaksen og Nanna Rønne sang Vitae Lux, der blev efterfulgt af kirkens voksenkor. Kirken var pyntet med smukt farvet lys, der skiftede undervejs i andagten mellem læsningerne, .  Fælles salmerne blev vekslende afløst af orgel og klaver

Gudstjenesten var bygget op af veksling mellem læsninger, salmer, korsange og solosange. Så man kunne høre kirkens børnekor, voksenkor og solister synge og til stor glæde for alle var pandekager til alle efter andagten i våbenhuset.

Se flere billeder her...

 

 

Året der gik 2014...


Læs også om kirke og sognehistorie. Artiklerne er hentet fra bøgerne 
"Fra land og by" og fra kirkebladet.

Nyt fra gamle dage Jerslev kirke 

Nyt fra gamle dage Hellum kirke

Nyt fra gamle dage Mylund kirke

 

                                                                                      Til sidens top

Kirkens hjemmeside opdateres af organist Jørn Andersen