Jerslev-Hellum-Mylund sogne

Kirkebladet

Kalender -det sker

Seneste Nyt

- Syng dig glad :) Kom og vær med i et af kirkens kor - kontakt organisten...
 

Forsiden

Kontoret

Adresseliste

Links

Facebook

KIRKEN
Gudstjeneste
Dåb
Konfirmation
Bryllup
Begravelse
Præsten
SOGNELIV
Koncerter og Kunst
Børne-Ungdomskor
Spejder
Kirkekor
Kirkeligt Samfund
Litteraturkredsen
Besøgstjenesten
SOGNE
Historie
Menighedsråd
Kirkegårde
Diverse
Arkiv

Året der gik 2015

Juleaften 2015

Mange var taget til sognenes kirker juleaften for at høre det glædelige budskab. I år kunne man opleve Morten Larsen på basun ved gudstjenesterne, der ledsagede salmesangen med smukke overstemmer og bl.a. spille musikstykket Vitae Lux. (Livets lys) og i Jerslev kirke kunne man høre sangen "Hvad er det der gør jul til noget særligt?" fremført af Lone Hansen, og kirkesangeren.

Skolens Julegudstjenester i Jerslev kirke

Se flere billeder her...

Kirkernes B&U kor medvirkede ved skolens juleafslutning i kirken, hvor de bl.a. sang vindersangen fra P2' julesangkonkurrence 2015

"Hvad er det der gør jul til noget særligt?"

Julekoncerten "Kimer I klokker".

Julen blev sunget ind i Jerslev kirke 2. søndag i advent, hvor alle kirkens kor medvirkede sammen med sangerne Gitte Christensen, Peter Schaksen samt Carsten Kær Nielsen på klaver og Rene Olesen på cornet. Mange var mødt frem trods den hæsblæsende storm. Efterfølgende var der stor ros for en stemningsfuld og smuk julekoncert.

Koncerten indeholdt nyere nordiske sange i danske oversættelser fortolket af sangeren Peter samt sange af Arne Andreasen. Under koncerten kunne man opleve og høre gregoriansk sang suppleret af klokker og kalimba. Desuden kunne man høre pilgrimslæsninger skrevet af den norske prinsesse Märtha Louise, fremført af Birgit Dinesen.

Hodie Kristus natus est: 
Hodie Salvator apparuit: 
Hodie i terra canunt Angeli, 
laetantur Archangeli 
Hodie exsultant begrundes, 
dicentes:. Gloria i excelsis Deo 
Halleluja.

I dag blev Kristus født: 
I dag åbenbarede Frelseren sig. 
I dag synger englene på jorden, 
og Ærkeengle glæder sig. 
I dag jubler de retfærdige og siger: 
Ære være Gud i det højeste. 
Halleluja.

Afskeds reception

En mandag i december tog vi afsked med vores medarbejder på kirkegården Peter Larsen, der afsluttede sin EGU-uddannelse hvor han modtog sit eksamensbevis overbragt af Lone Kronborg hans uddannelsesvejleder. Vi takker for et godt samarbejde og glade for at vi kan være med til at kunne uddanne unge mennesker.

Ungdomsprovstigudstjeneste "På Herrens Mark"

Hvem er du næste for?

Det spørgsmål stillede de unge hinanden ved to ungdomsgudstjenester i Mylund Kirke

I alt deltog 250 mennesker i de to ungdomsgudstjenester, som en flok unge og ”nogen med kørekort” havde brugt weekenden på at lave. 

Temaet for weekenden var ”Hvem er din næste” – med lignelsen om Den barmhjertige samaritaner som udgangspunkt.
Med historien som inspiration havde de unge selv lavet et særdeles aktuelt dramastykke, som handlede om hvordan en skoleklasse tog imod et par nye elever, flygtninge fra et land i krig. Her blev det helt tydeligt at man når meget længere ved at tale med hinanden – end ved at snakke om andre og sprede rygter.

Konfirmanderne fra en række sogne var med til gudstjenesten På Herrens Mark – og de havde lært salmerne hjemmefra og de sang godt med sammen med et dygtigt ungdomsband, med kirkemusiker Jens Nielsen som dirigent.

Hvem skal du være næste for? – sådan spurgte præsten Ann-Sofi i sin prædiken. Hun udfordrede de unge ved at fortælle, at vi har ansvar for hinandens liv og glæde. Mon ikke budskabet nåede de unge? I hvert fald klappede de af prædikenen, ligesom der var applaus til salmesangen, dramastykket og korets medvirken!

Efter prædikenen myldrede de unge rundt i kirken. Èt sted kunne man tænde et lys for en man holder af. Et andet sted kunne de lave et ”næste-armbånd” og et tredje sted kunne de skrive en bøn på en seddel. Bønnerne blev så læst højt ved afslutningen af gudstjenesten.

Se flere billeder her...

Nye Venner

En flok af de unge havde været på lejr i kirken fra lørdag til søndag. Anton Vejby, 13 år fra Brønderslev fortæller at det fedeste ved lejren har været at få nogle nye venner og så har de også fået god mad! Kirstine Bak fra Hjallerup skal være med til at synge og lave drama. På forhånd havde hun håbet på at det ville blive hyggeligt – og forventningerne blev indfriet – bl.a. med nogle nye venner.

Kirstine Sigsgaard fra Brønderslev nød også at møde nye mennesker. Hun styrede lys og projektører – og var med til at skabe den smukke stemning i kirken.
I stearinlysenes skær og med en smuk stjernehimmel -  lavet af projektørerne i korbuen, sluttede gudstjenesten med fællessang af den gamle salme ”Sig månen langsomt hæver”. De unge sang godt med på salmen, som på fornem vis rummede hele gudstjenestens tema: Hvem er du næste for? Hvad gør du for dit medmenneske?

                                                                                                 
 Tekst: Pia Uth.

Børnekoret på korstævne i Hasseris kirke

En lørdag i november drog 5 piger fra kirkens børnekor på tur til Aalborg, hvor de sammen med ca. 120 børn fra Aalborg Stift sang populære sange, der handlede om bl.a næstekærlighed, om at tro på sig selv, samt om troen på at noget kan lykkes. De fik en dejlig dag under ledelse af organist Martin Kjeldgaard fra Vodskov kirke og skønne sange med hjem.

Korworkshop og koncert med Joachim Hejslet og
Arne Andreasen med band.

Det blev en skøn dag med dejlig musik og poesi, da Joachim Hejslet brugte en lørdag sammen med kor fra Brønderslev provsti og fra Vejgaard kirke. Korene blev præsenteret for Arne Andreassens sange og musik, som Joachim præsenterede på en meget overbevisende facon. Dagen mundede ud i en fælleskoncert hvor Arne Andreasen selv kom forbi med sit orkester bestående af Samuel Hejslet saxofon,  Anders Hvidbjerrg Percussion, Jane Wind sang. Der var stor ros til orkestret og til Joachim Hejslet for en meget vellykket dag

.

Dans, sang, tegnefilm, skuespil og musik ved
"Fyld kirken"

Høstgudstjenesten i Jerslev kirke blev et flot stort arrangement i smukt dejligt solskinsvejr tilrettelagt af lokale frivillige. Den lokale 4H afdeling havde pyntet kirken smukt med blomster, neg, frugt og grøntsager. Når man ankom til kirken blev man mødt af smukke røde heste (traktorer) samt med dejlig sang og musik i våbenhuset, af Alma-band og samt Rene Olesen, der spillede cornet.

Ved Gudstjenesten blev kirkens nye børnekor præsenteret. som spillede på vindklokker og spredte efterårsglæde og blade ud fra pulpituret, mens de sang.  Til dagen præsenterede korene et nyt qoudlibet over Høstsangen "Halleluja for høst" arrangeret af kirkens organist. Salmesangen blev ledsaget af cornet ved Rene Olesen. Og da fællessangen "Marken er mejet" blev sunget, optrådte kirkens B&U kor samt voksenkor med ledsagende dans.  To lokale lavede et skuespil fra kirkens prædikestol.

Se flere billeder her...

Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe og kage og udenfor kunne man nyde pandekager og saft lavet af den lokale 4H afdeling i det skønne vejr. På kirkegården var der arrangeret orienteringsløb med forskellige poster. Ved gudstjenesten blev der samlet ind til flygtninge og Shebabørn. Tak til alle for jeres indsats at det lykkedes at lave en festlig dejlig gudstjeneste i Jerslev kirke. 

Høstgudstjeneste i Mylund kirke

 

Ved årets høstgudstjeneste i Mylund kirke medvirkede kirkens voksenkor og der blev holdt barnedåb. Kirken blev fyldt, så sideskibet måtte tages i brug af kirkens kor. Koret præsenterede en ny høstsang "Halleluja for høst" af organist Hanne Jespersen. Efter gudstjenesten blev serveret kage og kaffe i kirkens våbenhus.

Ved gudstjenesten, blev der indsamlet midler til for del for den aktuelle flygtningekrise og shebabørnene. Ved gudstjenesten blev der på biskoppens opfordring oplæst følgende bøn: 

 Barmhjertige Gud Du er vores tilflugt og styrke, altid en hjælp i nød og ulykke. Vi beder for de mange, der er på flugt. Deres øjne beretter om faldne byer og hjem i ruiner. At de står her hos os, fortæller om huse langt væk, som nu er tomme og forladte. Enhver flygtning bærer på et savn, og går en usikker fremtid i møde. Gud hjælp os med at møde dem med venlighed. Lad os sammen glæde os over, at de er reddet ud af krigens vold. Vær med vores politikere, politiet og alle, der har et ansvar for at tage hånd om den svære situation, hvor så mange flygtninge krydser vores grænser. Styrk dem i deres arbejde med at tage vare på vores land og at værne om den, som er svag. Hjælp os, så vi ikke står stumme overfor verdens lidelse, når den møder os i et andet menneske. Dæmp vores fordomme, både mod de fremmede og mod dem, vi er uenige med. Lad dit ansigt lyse over os, så vi får øjne til at se disse flygtninge som søstre og brødre Gud, læg din hånd på os, så vi åbner vores hænder, og hjælper flygtningene med at finde et hjem til ulykken er drevet over. Gud, du er vores tilflugt og styrke. Vær os alle nådig.

Elof Westergaard (biskop for Ribe stift)

Ønsker man at støtte indsamlingen kan man gøre det via

Folkekirkens nødhjælp her...

 Korstart 2015...

Så er den nye sæson for kirkens B&U kor samt voksenkor i gang og det ser lovende ud for alle kirkens kor med mange nye ansigter. Korene glæder sig til at tage del i kirkens høstgudstjenester med fællessang, korsang og musik.

Friluftsgudstjeneste 2. PinsedagDet lovede fint med dejligt solskin og lidt blæst, da der skulle holdes friluftsgudstjeneste ved Hellum kirke. Musikere og kor havde øvet fra morgenen af men da gudstjenesten gik i gang kom regnen og fejringen af gudstjenesten blev flyttet ind i kirken.

Rod i kirkenFor anden gang blev der afholdt arrangement for børnefamiler, der både foregik i kirken og forsamlingshuset op til pinse. Temaet var denne gang var "Ild og luft". Til efteråret er der planlagt endnu et par nye arrangementer både i august og november.

Kristi Himmelfartsdag

Det blev en lidt anderledes gudstjeneste Kristihimmelfartsdag i Hellum kirke, der pga af den festlige årstid blev brugt Den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse og vi lærte en ny smuk melodi til salmen 371 DU fylder mig med glæde som Thomas Uth havde med . Sangen kan høres her:

 Du fylder mig med glæde


Spejdergudstjeneste

I maj måned blev der afholdt spejdergudstjeneste i kirken og barnedåb. Kirkens B&U kor sang med, hvor de 2 piger fyldte kirken med korsang ved hjælp af moderne teknik.

4. Maj

4. maj blev fejret med en festgudstjeneste i Mylund kirke, hvor kirkens kor medvirkede underledelse af Else Højgaard Smidt. Tidligere sognepræst Hanne Svensmark stod for gudstjenesten

Årets konfirmander 2015

Den sidste søndag i april og den første søndag i maj blev der afholdt konfirmationer i alle pastoratets kirker. Her ses konfirmanderne fra Jerslev kirke. I forbindelse med konfirmationen  blev der taget et billede af kirkens præst i Supermand dragt, som er blevet delt på kirkens facebook profil, som har skabt meget omtale.

Læs tv2 omtale her og præstens forklaring på hvorfor...

Langfredagskunst og koncert i Kulturkirken

Det blev en begivenhedsrig påske i sognets kirker med minikonfirmander og B&U kor palmesøndag i Jerslev kirke og skærtorsdag var der aftensgudstjeneste i Hellum kirke, hvor der efter gudstjenesten blev delt mad og vin efter gudstjenesten. Langfredag åbnedes kunstudstilling med en andagtsfuld gudstjeneste med liturgisk orgelmusik ledsaget af Ann Sofie Olesen på tværfløjte. Påskelørdag var der koncert i forbindelse med kunstudstillingen, hvor trioen Englelyd gav koncert. Desuden var genbrugsforretningen Tusindfryd forbi og donerede 5000 kr til Kulturkirkens venner i forbindelse med koncerten. 

Påskemorgen søndag var der Festgudstjeneste, hvor bl.a. kirkens voksenkor medvirkede efterfulgt af 4 konfirmander der skulle døbes. 2. påskedagen var der gudstjeneste i Mylund kirke med Knud Erik Lægsgaard som prædikant.

Foreningen "Kulturkirkens venner" får overrakt 5000 kr. fra genbrugsforretningen Tusindfryd til aktiviteter i kulturkirken ved koncerten påskelørdag.

Se billeder af den udstillede kunst her

Ann Sofie Olesen medvirkede på tværfløjte ved  langfredagsgudstjenesten i Mylund kirke.

 

 

 

Påskens fortælling...

 

Jerslev kirke havde anledning af påsken fået en løber fra provstiet til låns, hvor påskens fortælling var afbilledet.

 

 

Palmesøndag med minikonfirmand og kor

Konfirmandgudstjeneste

Brand i Jerslev Menighedsråds garage.

Ved en reparation af tagrenderne på garagebygningen med svejseapparat gik det helt galt og fik antændt taget under tagpladerne og fik fat i den tjærebelagte tagpap og  bygningens træ konstruktion.Hele taget er brændt og nu skal det vurderes om bygningens murede vægge står til at kunne reddes eller det hele skal rives ned og bygges op igen. Inden branden fik for alvor fat fik graverpersonalet reddet alle maskinerne i bygningen ud og fjernet kemikalier og brændstof. Der var ingen der kom til skade ved branden.

Kyndelmisse 2015

Fotos Chr. Nørgaard

Kyndelmissen i kulturkirken blev i år fejret med en smuk sneklædt kirke og en flot pyntet kirke med lys af Tenna Lyng Svensson. Det blev en fin og smuk musik gudstjeneste med læsningerne og prædiken . I dagens anledning var kirken pyntet med levende lys i og udenfor kirken. Temaet for andagten var lys, som mange af sangene og salmerne handlede om. En af sangene der blev sunget var: Vitae Lux, der handler om Livets Lys og Livets Kraft, der giver os håb og mod og leder os i de kolde mørke vinternætter.

Gudstjenesten blev indledt med børn, der tændte lys i kirkens bænke og i kirkens moseeg (lysglober) ledsaget af tekstlæsning og lydkulliser lavet af Carsten Kær Nielsen og kirkens organist på klangskåle og div. instrumenter. Peter Schaksen og Nanna Rønne sang Vitae Lux, der blev efterfulgt af kirkens voksenkor. Kirken var pyntet med smukt farvet lys, der skiftede undervejs i andagten mellem læsningerne, .  Fælles salmerne blev vekslende afløst af orgel og klaver

Gudstjenesten var bygget op af veksling mellem læsninger, salmer, korsange og solosange. Så man kunne høre kirkens børnekor, voksenkor og solister synge og til stor glæde for alle var pandekager til alle efter andagten i våbenhuset.

Se flere billeder her...

 

 

Året der gik 2014...


Læs også om kirke og sognehistorie. Artiklerne er hentet fra bøgerne 
"Fra land og by" og fra kirkebladet.

Nyt fra gamle dage Jerslev kirke 

Nyt fra gamle dage Hellum kirke

Nyt fra gamle dage Mylund kirke

 

                                                                                      Til sidens top

Kirkens hjemmeside opdateres af organist Jørn Andersen