,

Jerslev-Hellum-Mylund sogne

Til forsiden

Kalender -det sker

  Seneste nyt

 

Seneste nyt

Kontoret

Adresseliste

Links

 

KIRKEN
Gudstjeneste
Dåb
Konfirmation
Bryllup
Begravelse
Præsten
SOGNELIV
Koncerter og Kunst
Børne-Ungdomskor
Spejder
Kirkekor
Kirkeligt Samfund
Litteraturkredsen
Besøgstjenesten
SOGNE
Historie
Menighedsråd
Kirkegårde

 

Diverse
Arkiv
 

Juleaften i Jerslev, Hellum og Mylund kirker.

Juleaften blev fejret i alle 3 kirker med musik, bøn, evangelielæsninger, prædiken og fællessang. Kirkerne blev fyldt så pulpitur, sideskib og altergangsknæfald måtte tages i brug. Nanna Rønne medvirkede ved alle tre gudstjenester og sang "En Stjerne skinner i nat " og "Lys i mørket" af Tore Aas sammen med kirkesangeren og organisten. 

 


 

Julegudstjeneste med B&U koret på Rosengården

Børne- og ungdomskoret medvirkede ved julegudstjenesten på Rosengaarden og ønskede alle beboere og personale en glædelig jul.

Alle de yngste klasser fra 0.-6. klasse var i kirken for at fejre julens komme, hvor B&U koret medvirkede med Lucia sang og andre julesange.

Senere var det de store klasser der holdt juleafslutning og de blev belært om at kirke klokkens ringning i "gamle dage" funktion bl.a. var at skræmme onde onder væk fra kirken.

Børne& Ungdomskorets julekoncert i Hellum kirke

Se flere billeder her...

Børnehaven i klokketårnet

Børn fra børnehaven var på jagt efter nisser i kirkens nyrenoverede klokketårn

Se flere billeder her...

Julekoncerten 2013

Feliz Navidad - Glædelig JulSe flere billeder her...

Julegudstjeneste
for dagplejerne og børnehaverne i byen

Arne Kronborg havde lavet en flipover præsentation til at fortælle hele juleevangeliet i billeder for de små i sognet.

Og demonstrerede for dem, hvad der skulle til for at blive en præst... som de godt vidste... En præstekrave og en præstekjole men hvordan skal kraven vende?

Luciaoptog til gudstjeneste for pensionister.

Kirkens B&U medvirkede ved gudstjenesten for de ældre i sognet. Koret sang julesange fra deres repertoire og gik Lucia ved gudstjenesten. Prædiken handlede bl.a. om Jakobs stjernen, som der synges om i julesalmen "Det kimer nu til julefest".

Julegudstjeneste for Møllegaarden

 

Traditionen tro blev der holdt julegudstjeneste for Møllegaardens og personale i Jerslev kirke. Arne Kronborg holdt prædiken der indeholdt en sang, som han lærte alle fremmødte. I dagens anledning blev der tændt stjerner og julelys i kirken og sluttet af med nissen på loftet.

Come on let´s celebrate

Sidste søndag i kirkeåret fejredes to ungdomsgudstjenester i Brønderslev provsti. Den ene foregik på Dronninglund efterskole og den anden i Mylund kirke. Der var stor opbakning til begge gudstjenester, hvor unge lavede gudstjeneste for de kommende konfirmander. Inge Thomsen var sognepræst og temaet for gudstjenesterne var historien om Zakæus. I gudstjenesten kunne man opleve gospelmusik, fællessang og drama mm. Under nadveren var der forskellige stationer i kirken, hvor de unge kunne skrive en bøn, tænde lys, og lægge en sten ved et kors, som symbol på Gud der bærer vore byrder. 

Se flere billeder her...

Jerslev kirkes tårn får nyt blytag og stilladset fjernet

Så er monteringen afsluttet af det nye blytag på kirken. Kirkens medarbejdere og medlemmer af menighedsrådet var på besøg på blystøberiet ved Thyholm og så processen, hvordan kirkens nye blytagplader blev til. Se også hele processen af udskiftningen af det gamle tømmer.

Se flere billeder her...

Ungdomsprovstiprojektet er i gang...

Så er de unge mennesker i gang med at forberede at lave gudstjenester for de kommende konfirmander i Brønderslev provsti. 3 gange mødes de på Dronninglund efterskole og forbereder at lave gudstjeneste, der indeholder drama sang musik udsmykning mm. Det tegner godt allerede efter den første aften var band og kor klar med et nummer. De unge er gode til at spille og synge. 24 november går det løs, hvor gudstjenesterne bliver gennemført på Dronninglund efterskole og i Mylund kirke.

Film i kulturkirken


En tirsdag aften i november bød Kulturkirken indenfor til filmaften i Mylund kirke. Ca 30 mødte frem for at se filmen "Away from her". Mange gav efterfølgende udtryk for det var en rigtig god film. Sarah Polleys debut film fra 2006, der handler om bl.a. Alzheimers, ægteskab,
utroskab, plejehjem, sne, pårørende og alderdom. Grant og Fiona har været gift i over 40 år og kender hinanden, som man gør det – når man har gået op og ned af hinanden igennem tykt og tyndt. Deres ægteskab er fyldt med vaner – gode, og kærlige rutiner. Da Fiona bliver ramt af Alzheimers, denne forfærdelige sygdom, som stille og roligt fortærer alle minder og erindringer og dermed langsomt æder et menneskes personlighed.

 

Voksen koret til kordag i Kirkeladen i StenumSangerinden og komponisten Marie Kyhne var inviteret til korstævne i Stenum, hvor hun skulle arbejde med kirkekorene fra Tolstrup/Stenum, Østerbrønderslev, Serritslev og Jerslev. Hun arbejdede med musik i forskellige stilarter bl.a. bulgarsk folkemusik, gospel, popmusik med mm. Det var en dejlig dag for de ca 60 fremmødte korsangere, at få lov til at mødes og synge sammen og hendes kyndige vejledning.  Dagen afsluttedes med en koncert i kirkeladen i Stenum med fælessang og korsang.

Alle Helgen

Alle helgen blev fejret i alle 3 kirker og i Hellum kirken lyste 2 regnbuer over kirkens tag. Hvilket smukt syn og symbolik denne dag. Billedet blev taget af sognepræst Thomas Uth.

Børnekoret på korstævne i Gug kirkeEn lørdag i november var B&U koret på korstævne sammen med 140 børn fra Aalborg stift, hvor de blev undervist af Erik Sommer. Koret blev udfordret og fik lov til at synge 2. og 3. stemmer. Dagen blev afsluttet med en værkstedskoncert i kirken, hvor de sang de sange de havde lært i løbet af dagen, som vi måske kommer til  at høre ved årets julekoncert i Jerslev kirke.

Humor og hændelser i et langt lægeliv

Et fyldt forsamlingshus blev underholdt af Ole Helmig Æbeltoft, der er pensioneret overlæge og far til sangeren Thomas Helmig.  Han fortalte om hvordan humor kan hjælpe mod stress og udbrændthed samt episoder fra hans gerning som læge. Stor tak til arrangørrerne Borgerforeningen, Centerrådet Rosengården, Forsamlingshuset, Grundtvigs Forum og Menighedsrådet.

"Spil dansk dagen"
"Kulturkirken" Mylund kirkeTirsdag aften fandt ca 60 personer frem til kirken på den  jyske Aas og fejrede ”Spil dansk” dagen. Det blev en vellykket koncert med kirkens B&U samt voksenkor, der sang danske sange fra deres repertoire: Desuden medvirkede sangskriveren og sangerne Mikael Skjødt Sørensen og Peter Schaksen, . Kirken var til lejligheden smykket med farverigt lys, der skiftede undervejs. Efter koncerten kunne man nyde kirkens farverige lys og få en snak med hinanden over en kop kaffe. Det blev en smuk og dejlig aften mange kunne tage med sig hjem.

Se din by fra kirketårnets top

I forbindelse med restaurering af Jerslevs kirkes klokketårn var menighedsrådsformanden forbi og tog et par billeder i den forbindelse...  

Se flere billeder her...

Børnehøstgudstjeneste i Hellum kirkeKun en lille smule plads mellem bænkerækkerne havde spejderne, da fanen blev båret ind i Hellum Kirke til børnehøstgudstjeneste og høstfest torsdag aften. Gulvet var nemlig fyldt op med børn på knæ og hug, som ikke havde fået en siddeplads. Børnekoret kantede sig frem mellem de mange mennesker, da de gik syngende ind og indledte gudstjenesten, hvor også minikonfirmanderne medvirkede. Efter gudstjenesten blev faklerne tændt, og alle gik samlet ned ad kirkestien til Multihuset, hvor der var dækket op til fællesspisning. Da alle var blevet mætte, gik den store auktion over høstofrene i gang. Buddene blev højere og højere, og der gik lidt sport i det, så der blev samlet mange penge ind til Saraswatipur kostskole i Bangladesh. Trætte børn og lidt fattigere forældre tog hjem fra en dejlig aften sammen.

Se flere billeder her...

Høstgudstjeneste i Jerslev kirke "Fyld kirken 2013"

 "Nu blusser træer og buske i orangerødt" sang voksenkoret sidste søndag i september, hvor Jerslev kirke deltog i det landsdækkende gudstjeneste projekt Fyld Danmarks kirker.
 Mange var spændt på hvad denne gudstjeneste ville bringe og mødte forventningsfulde op. I våbenhuset blev man modtaget af musik af et velsyngende musik hold fra skolen akkompagneret af deres lærer og et flot pyntet rum med dekorative ansigter lavet af frugt og grøntsager mm. Kirken var udsmykket af skolens billedkunsthold og af fritidsordningen Solstrålen.

Lokale kræfter havde lavet plakater, der var sat op forskellige steder i byen og ved tilkørslen til Jerslev blev man mødt af en sjov halmballemand. På selve gudstjenestedagen var der sat flag op langs vejene i Jerslev og fra Sterup kørte et optog af røde traktorer (de røde heste) til kirken.

Til gudstjenesten var der udskrevet en konkurrence om hvor mange der mon ville finde vej denne dag til kirken. Det lykkedes at fylde kirken og med konfirmandernes hjælp, blev der holdt mandtal. Med 301 fremmødte blev Verner  Knudsen den, der kom tættest med sit gæt på 302 og vinder af det ny testamente på nudansk. Efter gudstjenesten serveredes der kaffe og kage til alle i kirken. Stor tak til alle de frivillige, der bakkede op om gudstjenesten.


TV2 nord kiggede forbi og lavede en lille reportage

Se flere billeder her...

Læs mere om gudstjenesten her...

Børnekoret og Sigurd Barret

Kirkens B&U kor var i Brønderslev kirke og sang sammen med Brønderslevs kirkes aspirantkor og Sigurd Barret. Sigurd roste korene meget og syntes de var rigtig gode. Efter en kort korprøve sang korene sammen med Sigurd til en udsolgt koncert i kirken. Efter koncerten gav Sigurd autografer og forærede koret en ny CD og korbog med helt nye sange i.

Se flere billeder her...

Restaurering af kirketårnet i Jerslev

 

I forbindelse med restaurering af kirkens klokketårn var nationalmuseet forbi og for at se på bl.a. træværkets tilstand . Hele projektet forventes afsluttet i uge 46, hvor blytaget er klar og umiddelbart herefter pilles stilladset ned.  

Teglene på kirkens tårntakker bliver udskiftet.

 

Høstgudstjenester i Hellum og Mylund kirke

I slutningen af september fejredes høsten med to smukke gudstjenester. Kirkerne var i dagens anledning pyntet med neg, blomster og levende lys i bænkene. Kirkernes voksenkor bidrog med høstsange fra deres repertoire og menighedsrådene gav kaffe, brød, kage og frugt. En ny salme af Knud Erik Lægsgaard Andersen blev præsenteret ved dagens gudstjenester som kan høres her Sommer var det Mange var mødt frem for at tage del i høstfest gudstjenesterne med sang og musik. 

Se flere billeder her...

Indsættelse af ny kirkesanger

Fra 1. september er Tenna Lyng Svensson ansat som ny kirkesanger i pastoratet. Her fra indsættelsen hvor hun sang en solo i dagens anledning i Mylund kirke.
 

Hvor kommer salmerne fra?

Kirkens organist holdt foredrag denne aften for at fortælle om kirkemusikkens historie fra middelalderen og frem til de salmer, vi bruger i dag. Foredraget tog udgangspunkt i den greorianske sang .

Spejdergudstjeneste med dåb og korsang

Mange var mødt frem trinitatis søndag for at fejre spejdergudstjeneste i Jerslev kirke hvor kirkens B&U kor samt de lokale spejdere medvirkede. Koret indledte gudstjenesten med vekselsang og kor koreografi, som koret selv havde lavet til lejligheden. Til dagen var det spejderne der hjalp til under altergangen og de havde taget deres fane med, som blev båret ind under præludiet efterfulgt af dåbsfølget.  Det blev en rigtig god gudstjeneste, og både prædiken og musik blev rost meget af de fremmødte denne søndag.

Pinsens gudstjenester fejret med fødselsdag og korsang

Kirkens fødselsdag med balloner og kagemand

Pinsedag holdt kirken fødselsdag med efterfølgende kagemand. Frivillige fra sognet stod denne dag for oplæsninger af dagens tekster og bønner. Kirkerne var pyntet med blomster og lys i bænkene og i Jerslev kirke var der barnedåb. På cornet medvirkede Karoline Tjelle. Dagens motet var en fødselsdagssang til kirken af organisten der sang en oprindelig udgave af salmen DDS 300 "Kom sandheds Ånd og vidne giv" på latin fra den tid hvor Jerslev kirke blev grundlagt efterfulgt af  den nuværende oversættelse af salmen samt sangen "Højt på Himlen trækker Svaner" efter gudstjenesten var der så kagemand og kaffe til alle og børnene kunne fylde balloner med Helligånd og legen med dem inde i kirken.

2. pinsedag fortsatte fejringen af pinsen med en friluftsgudstjeneste ved Hellum kirke, hvor kirkernes B&U kor medvirkede. 2 af pigerne fra B&U koret havde sammen lavet en koreografi til en af sangene. Efterfølgende var der fællesspisning og kagemand til alle bag kirken.    

Se flere billeder her...

Koncert i Jerslev kirke

En søndag i maj var det unge talentfulde sangere og sangskrivere fra højskolen for musik og kunst fra Engelsholms slot, der gav prøve på deres kunnen i kirken Det blev fin og stemningsfuld aften og kirkens akustik var en god ramme for musikken. Bl.a. bød koncerten på en lokal bosiddende sangskriver, der gav smagsprøver på sin kunnen med danske tekster og egen komponeret musik som vi sikkert kommer til at høre mere til...

Danmark Befrielse
Aftengudstjeneste lørdag den 4. maj kl. 20.30
Mylund kirke "Kulturkirken"

 Lørdag den 4. maj om aftenen blev Danmarks befrielse fejret med en gudstjeneste i Mylund kirke. I kirken blev der sat levende lys i vinduerne og vi mindedes dem, der kæmpede for freden.  Ved Gudstjenesten medvirkede kirkens voksenkor og sangeren Peter Schaksen. Koret sang bl.a. ”I Danmark er jeg født”. Aftenens taler var kirkens sognepræst Ann Sofi Lægsgaard Andersen.  Efter gudstjenesten bød menighedsrådet på kaffe og brød i kirkens våbenhus.

Se flere billeder her...

Konfirmation 2013 i jerslev kirke


 

Påskedag Både i Hellum og Jerslev kirke fejredes Jesu opstandelse med gudstjenester i både Hellum og Jerslev kirke. Kirkens voksenkor deltog og sang bl.a. Dig være ære og "Han er opstanden" af Knut Nystedt samt Merethe Kuhlman.

Efter gudstjenesterne bød menighedsrådet på kaffe.

Musik og kunstværker smelter sammen

Musikalsk langfredagskunst

Eksperimenterende og intens musik i Mylund Kirke påskelørdag. Kontrabassisten Brice Soniano
gav koncert under langfredagskunst, og han tog udgangspunkt i de udstillede værker. Brice
Soniano er født i Frankrig i 1979, men bor nu her i landet sammen med sin danske kone. Hans
musik spænder vidt, og det som koncertgængerne påskelørdag fik at høre, var en spændende
blanding af stammepræget folkemusik og Brice Sonianos helt egne improvisationer over
kunstværkerne. Han spillede med følelse og koncentration og havde knyttet nogle nøgleord til et
værk af hver kunstner, som han havde studeret inden koncerten for at forberede det musikalske
udtryk for udstillingen.

De udstillede kunstnere var: Jesper Tølbøll, billedhugger, Ingelise Isak,
malerier, Anne-M Jacobsen, malerier, Tina Nøhr Risager, raku-keramik og moderne ikoner og Hanne Svensmark, malerier. Langfredagskunst sluttede 2. påskedag med gudstjeneste, kaffe og påskeæg, og mange mennesker har i løbet af påsken lagt vejen forbi Mylund Kirke for at opleve

Se programmet for koncerten her...


 

Langfredags gudstjeneste og udstilling

Langfredags gudstjenesten blev i år en stemningsfuldgudstjeneste med kunstudstilling og Ann Sofie Olesen der medvirkede på tværfløjte. Hun spillede bl.a J.S. Bach Partitita i a-mol Sarabande samt  Siciliano akkompagneret af kirkens organist.  

Se flere billeder af den udstillede kunst her...

Se poster for langfredagskunst her...

Børnegudstjeneste Palmesøndag 

Børnegudstjeneste i Jerslev kirke med deltagelse af minikonfirmander og B&U kor. Her foregik det hele på børnenes præmisser. Efterfølgende var der frokost, påskeløb og kaffe for minikonfirmanderne og deres forældre i præstegårdens konfirmandstue.

Se flere billeder her...

Konfirmandgudstjeneste Mariæ Bebudelsesdag

Mariæ bebudelse dag blev fejret med en konfirmandgudstjeneste i Jerslev kirke og barnedåb. Det var årets kommende konfirmander der havde stået for det meste af forberedelserne til dagens gudstjeneste og afviklingen af den. Bl.a. udsmykning og pyntning af kirken samt egne bønner og et drama over dagens evangelium.

Se flere billeder her...


Film i kulturkirken
 

I marts måned vistes filmen Hvad med Kevin som var et psykologisk drama, der handler om fra det øjeblik Kevin blev født, har hans mor, Eva, følt sig utilpas i forældrerollen. Hun opgav ellers sin karriere for at give sin søn en god opvækst, men efterhånden som Kevin udvikler sig til en teenager med uhyggelige sociopatiske karaktertræk, begynder Eva at tvivle på, om hun nogensinde har elsket sin dreng?
 
Lysfest i Kulturkirken
 
”Nattens mørke er ikke mørke, Gud for dig” 


Midt i mørket og kulden og sneen samledes godt 120 mennesker i Mylund Kirke søndag aften for at fejre Kyndelmisse. Et par timer inden gudstjenesten begyndte sneen at dale ned, så den afsluttende fællessang "Det er hvidt herude" kom til at stemme. Børne- og ungdomskoret indledte gudstjenesten med at tænde levende lys i en mørklagt kirke, mens voksenkoret sang til. Gudstjenesten var en vekslen mellem korsang, læsninger, solistsang, bønner og fællessang. Sognepræst Ann Sofi lægsgaard Andersen var liturg og læste udvalgte bibeltekster om lysets komme. Kirkens kor og solist Peter Schaksen sang til akkompagnement af pianist Carsten Kær Nielsen og kirkens band. Efter gudstjenesten serverede menighedsrådet næsten 150 pandekager for kirkegængerne, så de har noget at styrke sig på indtil foråret kommer.

Læs mere her...

Se program her...

Stilhed og tak i Jerslev Kirke

 Tak. Både for livets små og store glæder og bekymringer. Det var temaet onsdag den 30. januar i Jerslev Kirke, hvor omkring 40 mennesker i alle aldre var samlet til stillegudstjeneste.

Med ”Taknemmelighed” som det overordnede emne blev der læst tekster, spillet stemningsfuld musik og bedt bønner i det mørke kirkerum, der kun var oplyst af stearinlys. Præsten talte kort over de valgte tekster, hvor netop det at være taknemmelig og at sige tak var i centrum. Under gudstjenesten var der tid til eftertanke og mulighed for at tænde et lys oppe ved døbefonten, hvilket langt de fleste gjorde.

Det er anden gang, der er stillegudstjeneste i Jerslev Kirke, og gudstjenesten fik endnu en gang  pæne ord med på vejen fra de mange fremmødte. Stillegudstjenesten blev arrangeret af præsten i samarbejde med tre frivillige fra sognet.

Vinterens sidste stillegudstjeneste finder sted onsdag den 20. marts kl. 21. For dem der har lyst er der mulighed for at komme allerede kl. 20.30 til en kop kaffe og en hyggelig snak.

Film i kulturkirken

Tal til hende

Bevægende spansk komedie af Pedro Almodovar om to mænd, der indleder et venskab hen over hovedet på deres to veninder, som ligger i koma på sygehuset. Den ene af mændene har netop mødt tyrefægteren Lydia, da hun bliver stanget af en tyr og ender i koma. Den anden mand har hidtil kun kendt sin udkårne på afstand, men nu får han mulighed for at komme helt tæt på hende mens hun ligger på hospitalet. Et fint og gennemført drama om kærlighed og venskab.
 

Johnny Cash-gudstjeneste

 

Over 100 mennesker samledes onsdag aften i Mylund Kirke til en meget særlig gudstjeneste under overskriften Vintermørke-musikgudstjeneste. Peter Ulrich Toubøl, som har produceret konceptet, kalder det et meditativt multimedieshow. Kirken var kun oplyst af levende lys, og det gav en særligt afslappet og intim stemning. Gudstjenesten vekslede mellem afspilning af Johnny Cash-sange og bibellæsninger. Alle sange var oversat, så alle kunne få glæde af de smukke og sigende sangtekster. Knud Erik Lægsgaard læste op, og under sangene vistes der billeder på det store lærred. Flere begyndte spontant at synge med på sangene, og mange var efter gudstjenesten henne for at sige tak til de medvirkende

Året der gik 2012...

 


Læs også om kirke og sognehistorie. Artiklerne er hentet fra bøgerne 
"Fra land og by" og fra kirkebladet.

Nyt fra gamle dage Jerslev kirke 

Nyt fra gamle dage Hellum kirke

Nyt fra gamle dage Mylund kirke

 

                                                                                      Til sidens top

Kirkens hjemmeside opdateres af organist Jørn Andersen