,

Jerslev-Hellum-Mylund sogne

Til forsiden

Kalender -det sker

 

 

Seneste nyt

Kontoret

Adresseliste

Links

 

KIRKEN
Gudstjeneste
Dåb
Konfirmation
Bryllup
Begravelse
Præsten
SOGNELIV
Koncerter og Kunst
Børne-Ungdomskor
Spejder
Kirkekor
Kirkeligt Samfund
Litteraturkredsen
Besøgstjenesten
SOGNE
Historie
Menighedsråd
Kirkegårde
Diverse
Arkiv
 

Året der gik 2010

Julegudstjeneste på Rosengaarden

Børnekoret synger "Nu tændes tusind julelys"

Skolens juleafslutning 2010


Børnekoret medvirker ved skolens juleafslutnings gudstjeneste i Jerslev kirke og synger "En stjerne skinner i nat"


Minikonfirmandgudstjeneste 1. søndag i advent

Se flere billeder her...  

Julekoncerten "Julekaravanen 2010"

Sne, sne sne, trods meget sne nåede kun en lille del af årets julekors karavane frem fra Østerbrønderslev, Tolstrup Stenum og Serritslev korene. Det blev en vellykket varieret julekoncert med mange koncertgængere. Peter Schaksen og Nanna Rønne leverede nogle flotte præstationer og børnenes entre fik julestemningen ind i kirken som ses herpå billedet. Koncertens pianist Carsten kær Nielsen spillede stemningsfuldt og improviserende til stor glæde for alle.

Se flere billeder her...  

Nordsøkorets Adventskoncert i kulturkirken 
Trods snestorm og bidende kulde trodsede koret og koncertgængere vinter kulden så omkring 55 personer fik oplevelsen af juleglæden af korsang, fællessang, stilhed levende og farvet lys i kulturkirken. Koret sang smukt og det blev til en stemningsfuldaften med nye sange og med nydigtede tekster af Vibeke Rolskov. Stor tak til koret for at de trodsede vejret og alligevel gennemførte koncerten.

Voksenkoret under ledelse af Erik Sommer

Lørdag den 6 november mødtes Jerslev kirkes voksenkor med Serritslevkoret, Tolstrup-Stenum Kirkekor og ØsterBrønderslev Kirkekor for at synge sammen under ledelse af Erik Sommer. Det blev til en rigtig inspirerende og opløftende dag med en meget dygtig korleder. Samarbejdet mellem de 4 kor bliver til en tur rundt i provstiet med julekoncerter, hvor vi synger i hinandens sognekirker.

Børnekor på korstævne

Ca. 100 korsangere fra børne og ungdomskor i Aalborg Stift var samlet til korstævne i Abildgaardskirken i Frederikshavn. Kirkens børnekor deltog med 7 børn, der fik en stor oplevelse at synge under ledelse af Hans Dammeyer, som ses her på billedet. Børnene sang sange komponeret af Hans Dammeyer, der havde skrevet ny musik til tekster af kendte nulevende salmedigtere. Dagen blev afsluttet med en værkstedskoncert for forældre og søskende. Et vellykket kordag arrangeret af Folkekirkens Ungdomskor Stiftkreds nord.  

Se flere billeder her...  

Spil Dansk 2010

Omkring 70 tilskuere og optrædende havde fundet vej til Kulturkirken for at opleve "Spil Dansk" dagen. Det blev til en herlig aften med stemningsfuld musik, lys og sang. Det var en  meget varieret koncert med børnekor, der havde et livligt repertoire med koreografi  og Voksenkoret sang sange af bl.a. Mogens Jensen og Niels Ole Sørensen. Peter Schaksen lavede meget overbevisende fortolkninger af kendte verdslige og religiøse sange. På billedet ses Peter Schaksen synge "Gabriellas sang". Efter koncerten serveredes der kaffe og te i våbenhuset.


Børnehøstgudstjeneste i Hellum kirke

Igen i år afholdtes børnehøstgudstjeneste i Hellum med stor tilslutning. Spejderne, minikonfirmander og kirkens børnekor medvirkede ved gudstjenesten. Mange havde medbragt høstofre som blev solgt ved den efterfølende auktion til fordel for Sheba-børnene. Efter gudstjenesten var der fakkeloptog til Multihuset, hvor der blev serveret mad for alle fremmødte.

Th. Dreyers Film ”Vredens dag” En efterårsdag i oktober havde en snes mennesker fundet vej Mylund kirke ”Kulturkirken” for at se Dreyers film fra 1943 på et stort lærred kirken. Det var et stykke dansk film/kulturhistorisk dokument som stadig gør stort indtryk. Filmen blev fremvist med tilladelse fra Palladium Film A/S.

Læs mere om filmen her på kulturkanonens hjemmeside...

Se omtale af filmen her...

Høstgudstjenester med kirkens kor

Mange havde fundet vej til kirken til årets høstgudstjenester i  Jerslev og Mylund kirker, der i dagens anledning var smukt pyntet med blomster, neg, bær og majs af kirkernes gravere. Ved gudstjenesterne kunne man opleve kirkens nye børnekor og der blev  samlet ind til fordel for Sheba-børnene. I samme forbindelse blev den nyanlagte parkeringsplads ved Mylund kirke taget officielt i brug. Efter gudstjenesterne var der smagsprøve på årets æblemost fra præstegårdshaven.

Se flere billeder her...


På tur med menighedsrådeneBelønningen for mange menighedsrådsmedlemmers indsats i året der er gået, er årets udflugt. Udflugtsudvalget havde i år arrangeret en meget spændende tur der gik til Mors. Turen gik til molermuseet og Han Klint, senere til Dragstrup Kirke, hvor pastor emeritus fortalte om kirkens kalkmalerier, og kirkens historie i øvrigt.
Molermuseet og Han Klint var meget spændende at oplev for os alle sammen, der kan bruges meget tid til at studere, alle de spændende forstenede fund, insekter, fisk og sågar skildpadder.-- meget spændende. Aftensmåltidet fik vi på Vilsund kro.

 Tak til udflugtsudvalget for den fine tur. 
Carsten Kamper Larsen

Se flere billeder her...

Orientering om fund ved udgravning til nyt graverhus.

 På søndag den 22. august kl. 11.30 efter gudstjenesten orienterede Marlena Haue fra Museet om, hvilke fund de har gjort ved udgravningen ved etableringen af Jerslev nye graverhus., i fb. med åbent hus arrangement på Borgen 

Læs mere her...

Koncert i Jerslev kirke med ensemble Arioso

Søndag den 15. August kl. 19.30 Jerslev kirke.

Igen i år gæstede det nordjyske ensemble Jerslev kirke. Ensemblet leverede en smuk og stemningsfyld koncert med kirkeligt materiale og stemningsfulde aftensange. Det blev en varieret koncert med ledsagelse af orgel, klaver, cello og solo sang. Efter koncerten var menighedsrådet vært for kaffe og te i våbenhuset.

 

Arbejdet  med den ny parkeringsplads
ved Mylund kirke fortsætter...


Der er sket lidt på P. pladsen, nu er depot pladsen stillet op og lamperne er klar.

Se flere billeder her...


Hjørring Museum finder spor fra jernalderen.

Hjørring Museum har fundet spor fra jernalderen i forbindelse med etableringen af det nye graverhus. Hvor meget vides ikke pt. Der er dog stolpehuller og rester fra en bålplads.

Læs mere her...

Storslået koncert i Kulturkirken

En sommer aften i Juni måned gav kirkens ungdomskor og Altebassokoret koncert i Mylund kirke. Omkring 50 var mødt frem for at overvære aftenens koncert. Det blev en intens koncert med mange bifald til de enkelte numre. Koncerten var en blanding af de to kors repertoire, hvilket gav en meget alsidig og interessant koncert. Efter koncerten var der stor begejstring og mange personlige bifald til koret. Der var både mange lokale, men også helt fra Århus var der koncertgængere. 

Se flere billeder her...

Ny biskop over Aalborg Stift

Søndag den 9. maj 2010 blev provst Henning Toft Bro viet til biskop over Aalborg Stift. Det skete ved en stor festlig gudstjeneste i Budolfi kirke, Aalborg Domkirke, hvor dronning Margrethe, formand for folketinget Thor Pedersen (V), kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V), Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S) og et stort antal af stiftets provster, præster og menighedsrådsmedlemer deltog.

Læs mere på Aalborg Sifts hjemmeside her...


Danmark Befrielse

Aftengudstjeneste i Mylund kirke "Kulturkirken"
tirsdag den 4. maj kl. 20.30Danmarks befrielse og de folk, der
kæmpede for fred, blev denne dag

mindet med en gudstjeneste i Mylund kirke. Hjemmeværnet,
spejderne, kirkens Ungdoms- og Voksenkor medvirkede. Koret sang bl.a. 
"I Danmark er jeg født" 
og Danmarkskanon af Benny Andersen. 
Efter Gudstjenesten blev der serveret kaffe i våbenhuset.

Se flere billeder fra 4. maj Gudstjenesten her...

 

Nye bænke på Jerslev kirkegård.


Der er blevet skifte bænke på kirkegaarden i Jerslev, så de gamle der har været udtjente i nogle år er blevet fjernet, Nu kan man igen sidde sikkert og nyde freden og roen på kirkegaarden.

Konfirmation 2010Se billeder fra årets konfirmationer i Jerslev, Hellum og Mylund kirker

Se flere billeder her fra konfirmationerne 2010 i sognets kirker...

 

Påskerejsen 2010

 


                                            Skærtorsdag aftengudstjeneste i Hellum kirke

Se flere billeder her fra påsken 2010 i sognets kirker...

 

Højmesse Palmesøndag 
Søndag den 28. marts
(børnegudstjeneste) Palmesøndag  var der børnegudstjeneste i Jerslev Kirke med deltagelse af minikonfirmander. Her foregik det hele på børnenes præmisser. Efterfølgende  var der frokost, påskeløb og kaffe for minikonfirmanderne og deres forældre/ søskende i Forsamlingshuset.

Se flere billeder her...

Højmesse Mariæ bebudelsesdag 
Søndag den 21. marts Jerslev kirke  kl. 11.00 
(Konfirmandgudstjeneste) 

Se flere billeder her...

Højmesse 1. søndag i fasten
Søndag den 21. februar kl. 11.00 Mylund kirke

Gudstjenesten forsøges gennemført på trods af vejret

Se flere billeder her...


Fastelavnsgudstjeneste 

Søndag den 14. februar fejredes fastelavnsgudstjeneste i Jerslev kirke med dåb og minikonfirmander samt B&U kor. Temaet for Gudstjenesten var historien om Jonas og hvalen. Minikonfirmander havde i den anledning pyntet kirken som en hval bug med fisk inde i kirken. Efter gudstjenesten var der karameller til alle og fastelavnsfest i forsamlingshuset.

Se flere billeder her...


Aftengudstjeneste "Kyndelmisse"

Søndag den 31. januar kl. 19.30 Mylund kirke

Søndag aften trodsede mange vinterkulden og fejrede kyndelmisse i Mylund kirke med en anderledes oplevelsesrig gudstjeneste. Det var sangerne Peter Schaksen og Nanna Rønne, der medvirkede sammen med kirkernes B&U kor samt voksenkor. Korene blev akkompagneret af John Vinther på div. instr. og kirkens organist.  Til lejligheden lavede Anker Jørgensen fra Lydmejeriet i Hæstrup lys og lyd i kirkerummet. Det blev en stemningsfuld aften i kirken med veksling mellem bibellæsninger, musik,  fællessang. Efter gudstjenesten, serveredes der pandekager til alle i våbenhuset.   Læs mere her...

Året der gik 2009 ...

 


Læs også om kirke og sognehistorie. Artiklerne er hentet fra bøgerne 
"Fra land og by" og fra kirkebladet.

Nyt fra gamle dage Jerslev kirke 

Nyt fra gamle dage Hellum kirke

Nyt fra gamle dage Mylund kirke

 

                                                                                      Til sidens top

Kirkens hjemmeside opdateres af organist Jørn Andersen